FlexVux     Start    FlexVux     Om FlexVux     FlexVux     Kurser     FlexVux     Ansökan     FlexVux     Studievägledning     FlexVux     Stöd och anpassning     FlexVux     Kontakt     FlexVux     Elevinfo     FlexVux     Logga in    

 

 
 

Kurser

   
  Gymnasiekurser

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Vård- och omsorgsutbildning

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Köksbiträdesutbildning

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Kockutbildning

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Yrkesförare Persontransport
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  Yrkesförare Godstransport
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  Yrkesvux

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Lärlingsakademin

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 
Utbildningar inom Yrkesvux
 

Genom vuxenutbildningen finns möjlighet att utbilda sig inom en hel del olika yrken. Utbildningarna är på gymnasienivå och för att vara behörig att söka ska man ha grundskolekompetens eller motsvarande kunskaper.

Vad är Yrkesvux?
Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Syftet med satsningen är att motverka brist på arbetskraft med yrkesinriktning.

Vem får delta i Yrkesvux?
Satsningen riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det ska också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning. Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande skall företräde ges till den som har svag ställning på arbetsmarknaden.

Vill du ha mer information om detta eller vill ansöka till någon yrkesutbildning kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare för mer information.
 
Susanne Johnsson, tel: 0451-76 20 15 susanne.johnsson@hassleholm.se 
Gunnilla Knutsson, tel: 0451-76 20 31 gunnilla.knutsson@hassleholm.se 
Ann-Sofie Säbom, tel: 0734-25 36 87 ann-sofie.sabom@hassleholm.se

 
 

Aktuella utbildningar

Yrkesutbildningar i Skåne
   nordost.
  
   Läs mer och ansökningsblankett

 

 

 
 

 

 
FlexVux
FlexVux     FlexVux      Norra Stationsgatan 8A     FlexVux      281 48 Hässleholm     FlexVux      Tel: 0451-76 20 21     FlexVux      Fax: 0451-76 20 30     FlexVux      studera@flexvux.nu