Flexvux

MENY

Matematik 4

Lärare

Torsten Segerstéen

Telefon 0733-72 61 17 eller 0733-72 61 17

E-post till Torsten Segerstéen


CSN-poäng

100


Kursbok

Matematik 5000 kurs 4 blå lärobok, Natur & Kultur, ISBN: 9789127426320


Förkunskaper

Matematik 3b eller 3c


Ämnespresentation

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.


Kurspresentation

  • Aritmetik, algebra och geometri (räkna med komplexa tal, komplexa talplanet, polynomekvationer med komplexa lösningar, hantering av trigonometriska uttryck, samt bevis, lösning av trigonometriska ekvationer, olika bevismetoder)
  • Samband och förändring (trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, exponentialfunktioner, sammansatta funktioner, absolutbeloppet som funktion, deriveringsregler för dessa, integraler, sannolikhetsfördelning, differentialekvationer)
  • Problemlösning (strategier vid problemlösning, algebraiska och digitala hjälpmedel, anknytning till samhällsliv och andra ämnen, anknytning till matematikens kulturhistoria)


Obligatoriska moment

Träffar minst varannan vecka.

Studieuppgifter och insändningsuppgifter.

Tre prov, varav ett är ett provbanksprov.


Kursmål

www.skoverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Övrigt

Kursen kan påbörjas och avslutas vid andra tider än vid terminsstart och terminsslut. Normal kurslängd är en termin, men varierar efter behov. Studiehjälp erbjuds minst varannan vecka.

Kontakt

Komvux
N. Stationsgatan 8A
281 48 Hässleholm

0451-76 20 21
Mejla Komvux

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker, hör av dig.
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Hässleholms kommun på Facebook
Hässleholms Kommun