FlexVux     Start    FlexVux     Om FlexVux     FlexVux     Kurser     FlexVux     Ansökan     FlexVux     Studievägledning     FlexVux     Stöd och anpassning     FlexVux     Kontakt     FlexVux     Elevinfo     FlexVux     Logga in    

 

 
 

Studievägledning

   
  Studiefinansiering

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Länktips

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Studiefinansiering

För att finansiera dina studier kan du söka studiemedel. Det är Centrala studiestöds-nämnden, csn, som ansvarar för studiestöd och som du ska vända dig till för en ansökan.

På gymnasial vuxenutbildning kan du söka studiemedel tidigast höstterminen det år du fyller 20 år och senast det år du fyller 56 år. Studiemedel består av bidrag och lån och kan sökas för 100, 75 eller 50 procents studietakt. Är du 19 år och studerar på gymnasial vuxenutbildning är det studiebidrag som gäller.

Ansökan om studiemedel kan göras när som helst under året, men studiemedlet lämnas retroaktivt för högst 4 fyra veckor från det att ansökan kommit in till csn. För att vara heltidsstuderande på vuxenutbildningen måste du läsa minst 20 poäng/vecka.

Mer information om studiemedel finns på www.csn.se. Härifrån gör du också din ansökan om studiemedel.

 
 
FlexVux
FlexVux     FlexVux      Norra Stationsgatan 8A     FlexVux      281 48 Hässleholm     FlexVux      Tel: 0451-76 20 21     FlexVux      Fax: 0451-76 20 30     FlexVux      studera@flexvux.nu