FlexVux     Start    FlexVux     Om FlexVux     FlexVux     Kurser     FlexVux     Ansökan     FlexVux     Studievägledning     FlexVux     Stöd och anpassning     FlexVux     Kontakt     FlexVux     Elevinfo     FlexVux     Logga in    

 

 
 

Om FlexVux

   
  Att studera vid Flexvux

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Prövning

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Handledare inom Vård och omsorg

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Om FlexVux

Att studera vid Flexvux

Studerar du en yrkesutbildning sker detta sammanhållet i en grupp med regelbundna närträffar. Om du genomgår en lärlingsutbildning sker lärandet till minst 70% ute på en arbetsplats. Studerar du enstaka gymnasiekurser kan du välja mellan två olika studieformer: Flexspår eller Studiegrupp.

Studieform: Flexspår eller Studiegrupp
Flexspåret är lämpligt för dig som har studievana. Du deltar då endast i kursens obligatoriska närträffar och sköter huvuddelen av studierna självständigt via vår webbaserade lärplattform Itslearning. Behöver du däremot mer stöd av lärare kan du istället studera i Studiegrupp och träffar då läraren och studiekamrater varje vecka.

Studiehjälp och studiehall
Oavsett vilken studieform du väljer har du alltid tillgång till vår studiehall samt de pass då det är studiehjälp och samtliga lärare finns tillgängliga för hjälp och stöd.

Resurscenter
På Flexvux finns också Resurscenter, där du som behöver extra stöd kan få hjälp av en specialpedagog. Det finns också tillgång till alternativa verktyg (Daisyspelare, talsyntes, stavningsprogram mm) för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Läs mer om detta under Resurscenter.

Tid, plats och dator
Det finns en del praktiska inslag som du bör tänka på innan du påbörjar dina studier. Det är viktigt att du planerar dina studier med hänsyn till din vardag och dina förutsättningar. Tillgång till dator med internetuppkoppling är nödvändig liksom tillgång till en bra studiemiljö. Saknar du detta så finns det möjlighet till detta på Norra Station där det finns bra studiemiljöer och möjlighet att låna dator.

Kurslitteratur
Som vuxenstuderande bekostar man själv sin kurslitteratur. Du får anvisningar om vilka böcker som gäller för respektive kurs via vår hemsida eller vid kursstart.
Tips på ställen där du hittar ny eller begagnad kurslitteratur:
På Internet finns det ett antal webbutiker som säljer kurslitteratur, både nytt och begagnat, till bra priser. Några exempel:
www.adlibris.se
www.bokus.se 
www.cdon.se  
www.blocket.se 
www.bokborsen.se 
Du kan också köpa kurslitteratur i bokhandeln. Finns inte böckerna i butiken tar de hem på beställning.
Ett exemplar av samtlig kurslitteratur finns som referenslitteratur (ej hemlån) på Hässleholms stadsbibliotek.
För mer information kontakta personalen på stadsbiblioteket.

Arbets- och skyddskläder
Till vissa av våra yrkesutbildningar kan du själv få bekosta arbets- och skyddskläder. Närmare information om detta kan du få av studie- och yrkesvägledarna.

 

 
FlexVux
FlexVux     FlexVux      Norra Stationsgatan 8A     FlexVux      281 48 Hässleholm     FlexVux      Tel: 0451-76 20 21     FlexVux      Fax: 0451-76 20 30     FlexVux      studera@flexvux.nu