FlexVux     Start    FlexVux     Om FlexVux     FlexVux     Kurser     FlexVux     Ansökan     FlexVux     Studievägledning     FlexVux     Stöd och anpassning     FlexVux     Kontakt     FlexVux     Elevinfo     FlexVux     Logga in    

 

 
 

Kurser

   
  Gymnasiekurser

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Vård- och omsorgsutbildning

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Köksbiträdesutbildning

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Kockutbildning

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Yrkesförare Persontransport
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  Yrkesförare Godstransport
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  Yrkesvux

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Lärlingsakademin

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Yrkesförare Persontransport

Mål
Du får en attraktiv utbildning mot en bransch där det finns mycket stora utsikter till anställning efter studierna.
Bussförarutbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, kvalitets- och miljömedvetet och säkert sätt.
Utbildningen leder fram till en prövning enligt Transport-styrelsens krav för körkortsbehörighet samt yrkeskompetens för persontransporter.

Förkunskapskrav
• Du måste ha fyllt 21 år
• B-körkort
• Körkortstillstånd för buss skall vara klart till utbildningsstarten,
   se www.korkortsportalen.se
• Grundskola med godkända betyg i svenska alt. svenska som andra språk eller
   motsvarande
 
Kurser

Kurskod

Poäng

Persontrafik - vux

PESPER1

200p

Yrkestrafik - vux TRAYRK1 300p
 
Utbildningsanordnare

VFG Utbildning AB och Flexvux Hässleholm

Utbildningsort
Kristianstad/Hässleholm

Studieekonomi
Utbildningen är kostnadsfri men litteratur, skyddskläder och kostnader i samband med körkortet betalas av den studerande.
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.


Ansökan
Utbildningen söker du via vuxenutbildningen i din hemkommun.
Nästa kursstart planeras till augusti 2019.
 

Har du frågor kring utbildningen, kontakta

studie- och yrkesvägledare Susanne Johnsson, tel 0451-76 20 15, 0734-35 67 26
eller Ann-Sofie Säbom, tel 0734-25 36 87.

 

 
 

Ansökan

 
  

 
FlexVux
FlexVux     FlexVux      Norra Stationsgatan 8A     FlexVux      281 48 Hässleholm     FlexVux      Tel: 0451-76 20 21     FlexVux      Fax: 0451-76 20 30     FlexVux      studera@flexvux.nu