FlexVux     Start    FlexVux     Om FlexVux     FlexVux     Kurser     FlexVux     Ansökan     FlexVux     Studievägledning     FlexVux     Stöd och anpassning     FlexVux     Kontakt     FlexVux     Elevinfo     FlexVux     Logga in    

 

 
 

Kurser

   
  Gymnasiekurser

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Vård- och omsorgsutbildning

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Köksbiträdesutbildning

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Kockutbildning

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Yrkesförare Persontransport
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  Yrkesförare Godstransport
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  Yrkesvux

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Lärlingsakademin

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Gymnasiekurser

FlexVux erbjuder en mängd ämnen på gymnasienivå för den som önskar få behörighet till högskolestudier. Det går att kombinera dessa efter egna önskemål, och det innebär att elever kan blanda naturvetenskapliga och humanistiska ämnen för heltids- eller deltidsstudier.
Om du önskar få specifik information om en av de listade kurserna kan du klicka på kursnamnet, t.ex. ”Biologi 1”.

Förändringar inom vuxenutbildningen efter 1 juli 2012
Nya kursplaner

Kurser som startar efter den 1 juli 2012 kommer att följa nya gymnasiala kursplaner och ämnesplaner (VUX2012). De finns presenterade i nedanstående kursutbud och motsvarar kurser ur gymnasieskolans nationella program. Nya kursplaner och ämnesplaner infördes på gymnasieskolorna hösten 2011 (GY2011).

Nytt betygssystem
Varje avslutad kurs betygsätts. Betygen är mål och kursrelaterade med sex betygsnivåer: A, B, C, D, E och F. De ersätter dagens MVG-IG. Du kan få ditt betyg utfärdat efter avslutad kurs.
 
Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen
Slutbetyg (2350 poäng) kommer att fasas ut och ersätts av gymnasieexamen (2400 poäng) där det ska framgå av examensbeviset om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Enligt särskilda övergångsregler kan slutbetyg
(2350 poäng) i vissa fall utfärdas.

Viktig information gällande slutbetyg
Regeringen har 2016-11-24 beslutat att ytterligare förlänga tiden för att utfärda slutbetyg. Sista datum för att kunna få slutbetyg från vuxenutbildningen är numera 1 juli 2020 (tidigare 1 januari 2017).
Kontakta våra studie- och yrkesvägledare om du vill veta vad som gäller för just dig.
 
Kursutbud höstterminen 2019  
Biologi1 Matematik 1 Webbutveckling 1
Engelska 5 Matematik 2  
Engelska 6 Matematik 3  
Fysik 1a Matematik 4  
Fysik 2 Matematik 5  
Historia 1b Religion 1  
Historia 1a1 Samhällskunskap 1a1  
Historia 1a2 Samhällskunskap 1a2  
Information och kommunikation 1 Samhällskunskap 1b  
Kemi 1 Svenska 1  
Latin 1 Svenska 2  
Naturkunskap 1b Svenska 3  
Naturkunskap 1a1 Svenska som andraspråk 1  
Naturkunskap 1a2 Svenska som andraspråk 2  
Naturkunskap 2 Svenska som andraspråk 3  
 

Söker du en kurs som inte finns på Flexvux? Kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare för mer information.
Gunnilla Knutsson, tel: 0451-76 20 31 gunnilla.knutsson@hassleholm.se 
Susanne Johnsson, tel: 0451-76 20 15 susanne.johnsson@hassleholm.se
Ann-Sofie Säbom, tel: 0734-25 36 87 ann-sofie.sabom@hassleholm.se  
Ansökningsblankett kan du hämta här
 

 
 
FlexVux
FlexVux     FlexVux      Norra Stationsgatan 8A     FlexVux      281 48 Hässleholm     FlexVux      Tel: 0451-76 20 21     FlexVux      Fax: 0451-76 20 30     FlexVux      studera@flexvux.nu