FlexVux     Start    FlexVux     Om FlexVux     FlexVux     Kurser     FlexVux     Ansökan     FlexVux     Studievägledning     FlexVux     Stöd och anpassning     FlexVux     Kontakt     FlexVux     Elevinfo     FlexVux     Logga in    

 

 
 

Kurser

   
  Gymnasiekurser

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Vård- och omsorgsutbildning

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Köksbiträdesutbildning

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Kockutbildning

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Yrkesförare Persontransport
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  Yrkesförare Godstransport
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  Yrkesvux

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Lärlingsakademin

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Yrkesförare Godstransport

 
Mål

Du får en attraktiv utbildning mot en bransch där det finns mycket stora utsikter till anställning efter studierna. Yrkesförarutbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett service-inriktat, kvalitets- och miljömedvetet och säkert sätt.
Utbildningen leder fram till en prövning enligt Transport-styrelsens krav för körkortsbehörighet C + CE samt yrkeskompetens för godstransporter.

Förkunskapskrav
• Du måste ha fyllt 21 år
• B-körkort
• Körkortstillstånd för klass CE skall vara klart till utbildningsstarten
• Grundskola med godkända betyg i svenska alt. svenska som andra språk eller
   motsvarande

Ansökan
Nästa kursstart planeras till våren 2020.

Studieekonomi
Utbildningen är kostnadsfri men inköp av litteratur och skyddskläder samt kostnader
i samband med körkortet betalas av den studerande.
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.
 

Kurser

Kurskod

Poäng

Yrkestrafik - vux

TRAYRK

300p

Godshantering

GODGOD1

100p
Godstrafik - vux GOSGOD0 200p
Fordonskombinationer Godstransport TRAFOR0 200p

 

Har du frågor kring utbildningen, kontakta

studie- och yrkesvägledare Susanne Johnsson, tel 0451-76 20 15, 0734-35 67 26
eller Ann-Sofie Säbom, tel 0734-25 36 87.

Ansökan

Informationsblad

Ansökningsblankett
  

 
FlexVux
FlexVux     FlexVux      Norra Stationsgatan 8A     FlexVux      281 48 Hässleholm     FlexVux      Tel: 0451-76 20 21     FlexVux      Fax: 0451-76 20 30     FlexVux      studera@flexvux.nu