FlexVux     Start    FlexVux     Om FlexVux     FlexVux     Kurser     FlexVux     Ansökan     FlexVux     Studievägledning     FlexVux     Stöd och anpassning     FlexVux     Kontakt     FlexVux     Elevinfo     FlexVux     Logga in    

 

 
 

Kurser

   
  Gymnasiekurser

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Vård- och omsorgsutbildning

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Köksbiträdesutbildning

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Kockutbildning

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Yrkesförare Persontransport
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  Yrkesförare Godstransport
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  Yrkesvux

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  Lärlingsakademin

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Köksbiträdesutbildning med yrkessvenska

Kurspresentation
Vägen till jobbet går via språket. Yrkeskunskaperna ska underlätta för studerande att integreras i det svenska samhället. Studierna ska bidra till att den studerande får referenser och lär känna den svenska arbetsmarknaden. Arbetet innebär allt från kundkontakter och service till att tillaga enklare maträtter. Studerande med ungefär samma språknivå studerar tillsammans så att utbildningen kan anpassas därefter.
 
Framtidsutsikter
I många yrken är kunskaper om mat och måltider viktiga. Ett köksbiträde kan söka arbete inom storkök, café, restaurang, livsmedelsindustri etc. Arbetet innebär allt från kundkontakter och service till att tillaga enklare maträtter.
 
Studieekonomi
Utbildningen är kostnadsfri men inköp av litteratur och kock-kläder betalas av den studerande. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Förkunskapskrav
Betyg från lägst B-kursen på Sfi eller motsvarande och är intresserad av köksarbete. Har du yrkeserfarenhet från kök- eller livsmedelsbranschen är det en merit. Bifoga ett personligt brev till din ansökan.

 
Kurser

Kurskod

Poäng

Livsmedels- och näringskunskap 1 LIVLIV01 100 p
Hygien HYGHYG0 100 p
Yrkes SFI för köksbiträden KGYORI1 400 p
Matlagning 1 MALMAL01 100 p
Matlagning 2 MALMAL02 200 p
 
APL

I utbildningen ingår 6 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Det innebär att en del av utbildningen sker hos en arbetsgivare, där du får använda dina nya kunskaper och lära dig saker på plats.
Du ges möjlighet att prova på två olika sorters verksamheter under utbildningstiden.
 

Information

Information till dig som studerar på nuvarande utbildning
Schema och litteraturförteckning hittar du här. Om det sker några förändringar uppdateras länkarna.
Schema
Litteraturlista

 

Utbildningsort
Hässleholm
Utbildningsinformation
Katarina Stigsdotter
0729-77 00 17
Mail
Antal platser
Cirka 14
Sista ansökningsdag
den 1 maj.
Informationsblad
 
Skicka din ansökan till:
Norra station
Hässleholms kommun

Arbetsmarknad och kompetensutveckling
Flexvux/Antagningen
281 80  Hässleholm
 

 
FlexVux
FlexVux     FlexVux      Norra Stationsgatan 8A     FlexVux      281 48 Hässleholm     FlexVux      Tel: 0451-76 20 21     FlexVux      Fax: 0451-76 20 30     FlexVux      studera@flexvux.nu